VIEN
Tuyển dụng TBP bán hàng dự án tháng 5.2017
Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, công ty S5T có nhu cầu tuyển dụng vị trí TBP bán hàng dự án.
Chi tiết
Bộ GTVT phổ biến Luật sử dụng năng lượng TK&HQ
Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ).
Chi tiết