VIEN
Cung cấp và lắp đặt hệ thống nhà máy nén khí cao áp cho công ty Thủy điện Hòa Bình năm 2016