VIEN
Tháng 7 năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam đã khai trương tòa nhà tại văn phòng trung tâm quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với quy mô 8 tầng trên diện tích đất 200m2, S5T đã đáp ứng được cơ sở làm việc cho 200 cán bộ công nhân viên, ít ai biết được, 8 năm trước chúng tôi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, được thành lập vào thàng 5 năm 2008 với 7 thành viên và một văn phòng đi thuê chưa đầy 20m2