VIEN
Giải pháp cơ điện
Công ty S5T cung cấp các hệ thống cơ điện cho nhà máy điện bao gồm:
-   Hệ thống tủ bảng điện phân phối hạ thế và trung thế.
-   Hệ thống trạm biến áp đến 220KV.
-   Hệ thống đo lường điều khiển DCS
-   Hệ thống điều tốc và kích từ 
-   Hệ thống đo lường và bảo vệ tổ máy
-   Các hệ thống phụ trợ khác
-   Hệ thống giám sát máy biến áp của hãng Camlin power
-   Hệ thống giám sát rung đảo của hãng GE Bently Nevada