VIEN
Giải pháp giám sát máy biến áp Online

Công ty S5T cung cấp giải pháp giám sát máy biến áp Online của hãng Camlin -UK, giải pháp bao gồm:
- Giám sát thành phần khí trong dầu máy biến áp (DGA)
- Giám sát phong điện cục bộ (PD)
- Giám sát sứ (Bushing)
- Giám sát nhiệt độ dầu
- Giám sát độ ẩm trong dầu
-...
Vui lòng truy cập vào website http://www.camlingroup.com/transformer-monitoring/  để tìm hiểu thêm thông tin về giải pháp hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.