VIEN
Công ty CP công nghệ và giải pháp S5T Việt Nam
Tên viết tắt: S5T
Office: Lô B15, Khu tái định cư Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0243 540 1858 - Fax: 0243 540 1859
Website: www.s5t.com.vn
Email: info@s5t.com.vn
Gửi liên hệ về cho chúng tôi
Thông tin liên hệ chi tiết
Chi nhánh HCM công ty CP Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam
Địa chỉ:  Phòng 3.01, Orchard Garden, 128 Hồng Hà, Phường 9, Q. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Phương Đông

Thông tin liên hệ các phòng ban
1. Phòng giải pháp công nghệ
TP: Nguyễn Bình Dương 
Tel: +84243.540.1858 (504)

2. Phòng dự án
TP: Vũ Trường Giang
Tel: +84 243.540.1858 (302)

3. Phòng kinh doanh
TP: Lê Thanh Trình
Tel: +84 243.540.1858 (321)

4. Phòng kinh doanh dịch vụ
PGD/TP: Lê Ngọc Hùng
Tel: +84 243.540.1858 (601)

5. Phòng Kỹ thuật công nghệ
PGD/TP: Trần Quốc Hoàn
Tel: +84 243.540.1858 (507)

6. Phòng tài chính kế toán
TP: Nguyễn Thị Thùy
Tel: +84 243.540.1858 (206)

7. Phòng mua hàng
TP: Phan Hoàng Yến
Tel: +84 243.540.1858 (322)