VIEN
Nâng cấp hệ thống đo lường, giám sát trực tuyến tổ máy H6-nhà máy thuỷ điện Sơn La

Tiếp nối thành công trong việc cải tạo, nâng cấp hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy cho nhà máy thuỷ điện Sơn La, đầu tháng 12 vừa qua,  S5T tiếp tục là nhà thầu trúng thầu dự án nâng cấp hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy H6.
Thực hiện hợp đồng này, S5T sẽ tháo dỡ tủ điện, thiết bị hệ thống GSTT cũ và cung cấp, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử đưa vào vận hành hệ thống GSTT mới. 
Bên cạnh đó, Thuỷ điện Sơn La cũng rất chú trọng vào công tác đầu tư về mặt con người khi đưa vào gói thầu khoá đào tạo phân tích đánh giá rung đảo, khe hở không khí của tổ máy.
S5T đang phối hợp với GE Bently Nevada triển khai thực hiện hợp đồng để đảm bảo giao hàng và thực hiện công tác lắp đặt, đào tạo phù hợp với tiến độ sửa chữa vào tháng 03/2019 của thuỷ điện Sơn La.