VIEN
Nâng cấp hệ thống relay bảo vệ tổ máy H3-Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang


Năm 2017, sau 10 năm đưa vào vận hành, hệ thống rơle bảo vệ tổ máy của nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang đã xuống cấp, các rơle bảo vệ khoảng vượt REL551 có một số tụ trong bo mạch chính bị phồng, card nguồn không đủ công suất cho rơle khi rơle tác động, mỗi lần khởi động lại sau khi tắt nguồn mất nhiều thời gian, có khi đến 05 phút mới khởi động xong nên mất bảo vệ trong khoảng thời gian chuyển nguồn một chiều. Rơle khối bảo vệ tổ máy REG216 không có giao diện màn hình hiển thị nên không kiểm tra được thông số đo lường, dữ kiện trong quá trình vận hành bình thường cũng như khi có sự cố bảo vệ tác động. Chức năng ghi sự cố của rơle REG216 cũng chỉ ghi được giá trị dòng bình thường, không có góc pha, không có thông số trước sự cố và quan trọng là không ghi sự cố dưới dạng sóng nên rất khó khăn trong quá trình phân tích sự cố. Bảo vệ so lệch chức năng hãm chỉ có hãm theo đường đặc tính chứ không có hãm theo các thành phần sóng hài bậc 2, bậc 5..Ngoài ra, từ khi đưa vào vận hành nhà máy, cả 2 khối rơle đều không đồng bộ được thời gian với hệ thống DCS.

Nâng cấp hệ thống rơle bảo vệ H3 không còn là việc cập nhập các thiết bị, công nghệ mới mà còn là nhu cầu cấp thiết để bảo vệ hệ thống máy phát, máy biến áp của nhà máy. Rất nhiều yêu cầu cho hệ thống rơle mới đã được đặt ra như:
- Các thiết bị bảo vệ lắp mới phải đảm bảo tương thích với các thiết bị hiện hữu của nhà máy;
- Phần cứng rơle phải được thiết kế dưới dạng Module hóa, phần mềm phải có khả năng điều chỉnh và tương thích đáp ứng mở rộng trong tương lai;
- Đảm bảo độ tin cậy và tính dự phòng cao;
- Dự đoán và phân tích được nguyên nhân các hư hỏng xảy ra, đồng thời ghi nhận và lưu giữ chi tiết những sự kiện khi có tín hiệu lỗi cũng như khi xảy ra sự cố nhằm phục vụ cho công tác tìm lỗi và khắc phục sự cố hư hỏng; 
- Giao diện trực quan với người vận hành. Vận hành đơn giản, thuận lợi trong công tác bảo dưỡng, thí nghiệm, hiệu chỉnh..

Công ty CP CN & GP S5T Việt Nam, đại lý uỷ quyền về sản phẩm và dịch vụ đối với hệ thống rơle bảo vệ của tập đoàn ABB đã cùng các chuyên gia của hãng khảo sát, tổ chức hội thảo với các kỹ sư của nhà máy Tuyên Quang để nghiên cứu đưa ra giải pháp tối ưu cho việc nâng cấp hệ thống này.
Tháng 4 năm 2018, sau 1 tháng triển khai lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử, hệ thống rơle bảo vệ tổ máy H3 nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang đã chính thức đóng điện đưa vào vận hành. Thành công của dự án đã giải quyết triệt để những vấn đề còn hạn chế và tồn tại của hệ thống cũ, đồng thời với những thiết bị, giải pháp và công nghệ mới mà S5T cung cấp, việc vận hành nhà máy an toàn và đơn giản hơn bao giờ hết.