VIEN
Nâng cấp trạm phân phối tự dùng KPY 6.3kV Nhà máy Thủy điện Ialy
Trạm phân phối tự dùng KPY 6,3kV được lắp đặt tại Gian biến áp Thủy điện Ialy và đưa vào vận hành từ năm 1999. Các thiết bị của Trạm do hãng ABB tại Nga sản xuất từ thập niên 90. Chức năng của Trạm là trạm phân phối trung gian, nhận nguồn tự dùng 6,3kV và phân phối đến các trạm hợp bộ 6,3/0,4kV, bao gồm: Trạm hợp bộ 5÷11, trạm hợp bộ nhà AK và trạm hợp bộ khu CK. Trạm gồm có 02 phân đoạn, mỗi phân đoạn bố trí trên một dãy tủ. Phân đoạn 1 nhận nguồn từ MBA TD1B (phía hạ áp MBA 500kV T1), phân đoạn 2 nhận nguồn từ MBA TD4B (phía hạ áp MBA 500kV T4).
Qua thời gian vận hành, các thiết bị của trạm đã xảy ra các khiếm khuyết, hư hỏng tại các máy cắt, các khối điều khiển, bảo vệ, hệ thống điều khiển. Do đó, cần phải thực hiện sửa chữa chữa, thay thế thiết bị trạm phân phối KPY 6,3kV Thủy điện Ialy trong năm 2019.


Tháng 11/2018, Công ty CP Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam trúng thầu và đang tiến hành triển khai dự án với mục tiêu:
- Khắc phục triệt để các khiếm khuyết, hư hỏng của thiết bị trong quá trình vận hành.
- Đảm bảo có đầy đủ các chức năng như Trạm phân phối KPY 6,3kV hiện có.
- Thiết bị vận hành có độ tin cậy cao, an toàn, ổn định.
- Sử dụng thiết bị thân thiện với môi trường, không dùng khí SF6.
- Dễ dàng cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành thiết bị.