VIEN
Sản phẩm cho lưới điện
Công ty S5T đã có nhiều kinh nghiệm cung cấp và lắp đặt các hệ thống, thiết bị cho trạm biến áp với cấp điện áp đến 220KV bao gồm:
- Máy cắt 
- Dao cách ly 
- Máy biến điện áp và dòng điện đo lường
- Thiết bị chống sét
- Hệ thống tủ điện trung thế và hạ thế
- Hệ thống điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp
- Hệ thống giám sát máy biến áp
- Các thiết bị khác