VIEN
Thiết bị thí nghiệm
Công ty S5T là đại lý cung cấp các thiết bị thí nghiệm điện, hoá dầu, đo lường và hiệu chuẩn của các hãng nổi tiếng trên thế giới bao gồm: