VIEN
Thiết bị trạm biến áp cao thế
Công ty S5T  đã có nhiều kinh nghiệm cung cấp và lắp đặt các thiết bị cho trạm biến áp với cấp điện áp đến 220KV bao gồm:
- Máy biến điên áp lực (power transformer)
- Máy cắt (circuit breakers)
- Dao cách ly  (disconnector)
- Máy biến điện áp và dòng điện đo lường (instrument current and voltage transformer)
- Hệ thống đo lường và bảo vệ (Protection and measurement system)
- Các thiết bị khác