VIEN
Thêm 4 dự án điện gió
Theo ông Bùi Văn Thịnh - giám đốc Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình, công ty này sẽ tiếp tục triển khai thêm 4 dự án tại khu vực miền Trung và Tây nguyên với tổng công suất trên 500MW.
Chi tiết
Phải sẵn sàng nguồn thay thế điện hạt nhân Ninh Thuận
Báo cáo do Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực VN (EVN) Đặng Hoàng An trình bày tại hội nghị cho thấy, điện sản xuất và mua năm 2016 là 176,99 tỉ kWh, tăng 10,8% so với năm 2015.
Chi tiết