VIEN
Tuyển dụng kỹ sư bán hàng dự án 11.2018
Công ty S5T hoạt động trong lĩnh vực Thương Mại - Dịch Vụ - Công Nghệ có nhu cầu tuyển dụng 5 kỹ sư bán hàng dự án tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Chi tiết
Tuyển dụng TBP bán hàng dự án tháng 5.2017
Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, công ty S5T có nhu cầu tuyển dụng vị trí TBP bán hàng dự án.
Chi tiết