VIEN
Bộ GTVT phổ biến Luật sử dụng năng lượng TK&HQ
Bộ GTVT phổ biến Luật sử dụng năng lượng TK&HQ 
 
 
Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ).
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên nhấn mạnh,là một trong những ngành tiêu thụ năng lượng lớn mà chủ yếu là nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu), thời gian qua Bộ GTVT đã triển khai nhiều hoạt động như thực hiện các biện pháp giảm ùn tắc giao thông; phát triển vận tải khách công cộng tại các đô thị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, nhiên liệu mới, nhiên liệu thay thế trong GTVT; phổ biến kỹ năng lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu... Kết quả là ngoài việc giải quyết các vấn đề phát triển ngành GTVT, việc sử dụng năng lượng đúng cách, tiết kiệm còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
 
Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Tiết kiệm năng lượng đã giới thiệu về Luật sử dụng năng lượng TK&HQ cùng với các văn bản thi hành. Luật sử dụng năng lượng TK&HQ bao gồm 12 Chương, 48 Điều quy định về sử dụng năng lượng TK&HQ; chính sách biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng TK&HQ và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng TK&HQ. Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở sử dụng năng lượng trong công tác phối hợp, báo cáo hiện trạng sử dụng năng lượng, lập và thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng TK&HQ trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, hoạt động GTVT, các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách của Nhà nước, sản xuất nông nghiệp và hoạt động dịch vụ, hộ gia đình. Khuyến khích hình thành mạng lưới các tổ chức dịch vụ để triển khai các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng tại các địa phương.
 
Theo các chuyên gia, sử dụng năng lượng TK&HQ là việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống. Cụ thể là sử dụng đủ năng lượng cho sản xuất, đời sống; phát hiện các khâu sử dụng năng lượng lãng phí, áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật để hạn chế; tiết kiệm và nâng cao hiệu suất năng lượng...
 
Các chuyên gia cũng khẳng định sử dụng năng lượng TK&HQ là xu hướng toàn cầu, là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của nước ta. Bên cạnh đó, việc xây dựng văn hóa tiết kiệm trong tiêu dùng của toàn xã hội là vì lợi ích của mỗi cá nhân, tổ chức và quốc gia. Việc tiết kiệm năng lượng có chi phí thấp hơn so với đầu tư để tăng thêm cung cấp cùng một đơn vị năng lượng. 
 
Thứ trưởng Trương Tấn Viên đề nghị thành viên tham dự Hội nghị là các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách ngành GTVT qua hội nghị cần nắm bắt, quán triệt và tổ chức triển khai tại đơn vị nhằm đưa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về SDNL TK&HQ vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống giao thông GTVT, thuận tiện và bền vững.