Thông tin liên hệ:

Nâng cấp hệ thống relay bảo vệ khoảng cách đường dây REL670 – NMTĐ Sông Ba Hạ

Mục Lục Bài Viết

  • Khách hàng: Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ.
  • Phạm vi dự án: Cung cấp vật tư, thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật thay thế, nâng cấp hệ thống relay bảo vệ khoảng cách REL670 đường dây 273 từ NMTĐ Sông Ba Hạ đi NMĐ Mặt trời Hòa Hội.
  • Giải pháp: Thay thế, nâng cấp relay REL670 version 1.1 bằng relay REL670 version 2.2.5.
  • Thời gian thực hiện: 1/2023.
Relay bảo vệ khoảng cách đường dây REL670

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

TẢI TÀI LIỆU

Vui lòng để lại thông tin bên dưới. Bạn sẽ nhận được ebook qua email.