VIEN
Nâng cấp, cải tạo hệ thống đo đếm điện năng cho trạm 220kV công ty thủy điện Tuyên Quang năm 2013
Nội dung đang được cập nhật ...