VIEN
Tủ điện trung hạ thế
     
 
S5T chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt các hệ thống tủ phân phối trung hạ thế được type test toàn diện
phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61439-1.
- Tủ hạ thế: Tủ điện tổng, Tủ điện phân phối, Tủ MCC, Tủ tự bù, Tủ hòa, Tủ xuất tuyến,Tủ chuyển nguồn tự động
- Tủ trung thế: Tủ TMS, Tủ dao cách ly, Tủ đo đếm, Tủ điều khiển động cơ.