VIEN
VĂN HÓA TỪ TRÁI TIM
VĂN HÓA TỪ TRÁI TIM
 
Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, đời sống xã hội ngày càng ầm no hạnh phúc. Như TBT đã nói “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay”. Tuy nhiên, đâu phải cứ sang xuân là ấm áp, bàn tay cũng có ngón ngắn ngón dài, trong hơn một trăm triệu đồng bào cũng còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở những vùng núi, giao thông đi lại còn nhiều bất tiện.
Với văn hóa công ty được xây dựng trên tinh thần lấy con người làm cốt lõi, lấy cộng đồng làm động lực, Công ty S5T Việt Nam, ngoài việc phát triển kinh doanh còn luôn hướng tới cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện và ủng hộ các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước.
Các chương trình thiện nguyện của công ty trải rộng từ các hoạt động định kỳ vào những dịp đặc biệt như tặng quà các hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu vùng xa hoặc bệnh nhân nghèo, đến những chương trình dài hơi như xây các điểm trường tại các địa phương khó khăn hay các hoạt động trợ giúp khẩn cấp khi xảy ra thiên tai như ủng hộ đồng bào các vùng lũ lụt, lũ quét, ủng hộ quỹ Vaccine Covid-19 hay các vùng dịch nặng. Những hành động đó dần dần củng cố và vung đắp văn hóa, đạo đức trong từng con người, trong cả tập thể một doanh nghiệp – VĂN HÓA TỪ TRÁI TIM.