Thông tin liên hệ:

Dự án cung cấp hệ thống giám sát rung cho máy nghiền Công ty xi măng Vissai Sông Lam

Mục Lục Bài Viết

  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2.
  • Phạm vi dự án: Cung cấp hàng hóa và dịch vụ.
  • Giải pháp: Cung cấp hệ thống giám sát rung cho máy nghiền Công ty xi măng Vissai Sông Lam.
  • Thời gian thực hiện: 2021.

cung-cap-he-thong-giam-sat-rung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

TẢI TÀI LIỆU

Vui lòng để lại thông tin bên dưới. Bạn sẽ nhận được ebook qua email.