Thông tin liên hệ:

Dự án nâng cấp hệ thống rơ le bảo vệ Tổ máy H3 – Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang

Mục Lục Bài Viết

  • Khách hàng: Công ty Thủy điện Tuyên Quang.
  • Phạm vi dự án: Cung cấp vật tư, thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật đi kèm cho sửa chữa lớn hệ thống rơle bảo vệ tổ máy H3.
  • Giải pháp: Thay thế, nâng cấp hệ thống rơ le bảo vệ REG216 bằng hệ thống rơ le bảo vệ REG670.
  • Thời gian thực hiện: 2018.

nang-cap-he-thong-ro-le-bao-ve

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

TẢI TÀI LIỆU

Vui lòng để lại thông tin bên dưới. Bạn sẽ nhận được ebook qua email.