Thông tin liên hệ:

Dự án bổ sung hệ thống giám sát bảo vệ chống rung độc lập và theo dõi tình trạng, chẩn đoán cho Nhiệt điện Phả Lại 

Mục Lục Bài Viết

  • Khách hàng: Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại.
  • Phạm vi dự án: Hệ thống đo lường tuabin hơi khối 5, khối 6 thuộc dây chuyền 2 công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. 
  • Giải pháp: Bổ sung hệ thống giám sát bảo vệ chống rung độc lập và hệ thống theo dõi tình trạng, chẩn đoán cho hệ thống chống rung System1.
  • Thời gian thực hiện: 2019-2020

he-thong-giam-sat-bao-ve-chong-rung-doc-lap

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

TẢI TÀI LIỆU

Vui lòng để lại thông tin bên dưới. Bạn sẽ nhận được ebook qua email.